testpagina

RSS Tekst van de dag

  • zondag 18 augustus 2019 - 1 Johannes 4:9-10
    Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. -- 1 Johannes 4:9-10

een blok met de bedoeling om een tabel te wijzigen