testpagina

RSS Tekst van de dag

  • maandag 30 november 2020 - Psalmen 146:5-9
    Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart, Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. De HEERE maakt de gevangenen […]

een blok met de bedoeling om een tabel te wijzigen