De naam van ons kerkgenootschap is een mond vol, maar geeft wel op zeer beknopte wijze aan waar onze kerk voor staat.

Wij verwijzen hiermee naar de eerste Kerk die door de Apostelen is gesticht nadat de Heilige Geest was uitgestort.
Dit is te lezen in de Bijbel in het boek Handelingen.
In de kerkgeschiedenis spreekt men over deze tijd als de ‘Apostolische’ tijd.
In dit tijdperk zien we dat de Apostolische vaders (kerk vaders) actief zijn.
Deze hebben veel geschriften nagelaten. Als u deze leest, zult u veel punten van overeenkomst vinden
in de Hersteld Apostolische Zending Kerk (HAZK).
Wij streven naar een geloofsbasis die gelijk is als in de eerste Kerk (van het jaar 33 tot en met ongeveer het jaar 300).
Wij hopen dat, ook al zijn er al vele eeuwen voorbij gegaan, de eerste kerk weer Hersteld mag zijn
en dat hierdoor velen naast u nieuwe kracht en vreugde uit het geloof mogen putten.

Een apostel (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos “gezondene”) is iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen. De term wordt in de christelijke traditie met name gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.
Apostolisch wijst in de eerste plaats naar de leer der Apostelen. De kerk werd in de begintijd geleid door de Apostelen. We zien dit dan ook in de Bijbel terug in de brieven die de Apostelen hebben geschreven.

Het is ons streven, om met een ieder die dat wil, onze kennis en ervaring te delen. De gaven van de Heilige Geest zijn bedoeld voor de gehele kerk, om te dienen als sieraad. Door deze gaven kan de kerk dan ook een drager zijn van de Liefde Gods. De drie grootste gaven zijn, Geloof, Hoop en Liefde. De meeste van deze is de Liefde.
Het woord Zending in onze naam geeft onze wens weer om een ieder bekend te maken met het evangelie.
Dit tot meerdere geloofsvreugde van allen.

Het woord ‘kerk’ komt uit het Grieks, van kyriakos. De oorspronkelijke betekenis heeft geen betrekking op een gebouw en ook niet op een groep godsdienstige mensen. Het kan er wel mee geassocieerd worden, want de letterlijke betekenis is: ‘van de heer’ of ‘des heren’. Men kan van een bouwwerk zeggen dat het van de heer is. Ook van een gemeenschap van mensen kan gezegd worden dat zij van de heer is. Het woord ‘kyriakos’ komt tweemaal in het Nieuwe Testament voor:
1 Korinte 11 vers 20 – Openbaring 1 vers 10
De kerkgemeenschap is niet van mensen maar bestaat wel uit mensen.
Jezus Christus is het hoofd van de kerk en niet een mens.
Zij is van God de Vader en de Zoon Jezus Christus, geleidt door de Heilige Geest.