Met het sacrament avondmaal wordt door middel van brood en wijn herdacht wat Christus voor ons gedaan heeft in en door Zijn lijden en sterven. Ook willen wij in de viering de eenheid van de gelovigen (en daaronder ook de ontslapenen) tot uitdrukking brengen.

Het heilig avondmaal wordt binnen onze gemeente gevierd op de zondagen na nieuwe maan en op feestdagen.

Avondmaaldiensten 2021

datumaanvang dienstbijzonderheden
17 januari10:00
14 februari10:00
14 maart10:00
2 april19:00Goede Vrijdag
4 april10:00Pasen
18 april10:00
16 mei10:00
23 mei10:00Pinksteren
13 juni10:00
11 juli10:00
15 augustus10:00
12 september10:00
10 oktober10:00
7 november10:00
21 november10:00Dienst in het teken van de ontslapenen
4 december10:00
25 december10:00Kerst