Met het sacrament avondmaal wordt door middel van brood en wijn herdacht wat Christus voor ons gedaan heeft in en door Zijn lijden en sterven. Ook willen wij in de viering de eenheid van de gelovigen (en daaronder ook de ontslapenen) tot uitdrukking brengen.

Het heilig avondmaal wordt binnen onze gemeente gevierd op de zondagen na nieuwe maan en op feestdagen.

Avondmaaldiensten 2023

datumaanvang dienstbijzonderheden
22 januari10:00
26 februari10:00
26 maart10:00
7 april10:00Goede Vrijdag
9 april19:00Pasen
23 april10:00
18 mei10:00Hemelvaart
21 mei10:00
28 mei10:00Pinksteren
25 juni10:00
23 juli10:00
20 augustus10:00
17 september10:00
15 oktober10:00
19 november10:00
26 november10:00Dienst in het teken van de ontslapenen
17 december10:00
25 december10:00Kerst