Met het sacrament avondmaal wordt door middel van brood en wijn herdacht wat Christus voor ons gedaan heeft in en door Zijn lijden en sterven. Ook willen wij in de viering de eenheid van de gelovigen (en daaronder ook de ontslapenen) tot uitdrukking brengen.

Het heilig avondmaal wordt binnen onze gemeente gevierd op de zondagen na nieuwe maan en op feestdagen.

Avondmaaldiensten 2018

datumaanvang dienstbijzonderheden
21 januari10:00
18 februari10:00
18 maart10:00
30 maart19:00Goede vrijdag
1 april10:00Pasen
22 april10:00Judadag
20 mei10:00Pinksteren
17 juni10:00
15 juli10:00
12 augustus10:00
16 september10:00
14 oktober10:00
11 november10:00
25 november10:00Dienst in het teken van de ontslapenen
9 december10:00
25 december10:00
30 december10:00