Met het sacrament avondmaal wordt door middel van brood en wijn herdacht wat Christus voor ons gedaan heeft in en door Zijn lijden en sterven. Ook willen wij in de viering de eenheid van de gelovigen (en daaronder ook de ontslapenen) tot uitdrukking brengen.

Het heilig avondmaal wordt binnen onze gemeente gevierd op de zondagen na nieuwe maan en op feestdagen.

Avondmaaldiensten 2020

datumaanvang dienstbijzonderheden
26 januari10:00
1 maart10:00
29 maart10:00geen viering i.v.m. corona
10 april19:00Goede Vrijdag
geen viering i.v.m. corona
12 april10:00Pasen
geen viering i.v.m. corona
24 mei10:00Judadag
geen viering i.v.m. corona
31 mei10:00Pinksteren
28 juni10:00
26 juli10:00
23 augustus10:00
20 september10:00
18 oktober10:00
22 november10:00Dienst in het teken van de ontslapenen
20 december10:00
25 december10:00Kerst