Welkom op onze website.

Deze site geeft U een inleiding naar het Apostolische werk in Nederland.

Wij hopen hiermee een bijdrage te mogen leveren aan de geloofsvreugde van allen die zich met de Algemene Kerk verbonden voelen.


RSS Tekst van de dag

  • maandag 27 januari 2020 - Galaten 5:25-26
    Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. -- Galaten 5:25-26

Eredienst op Zondag

Onze eredienst vindt plaats elke zondag om 10.00 uur.
(Open rond 09:30)

Hersteld Apostolische Zending Kerk
Filadelfia, Stam Juda
Amsterdamseweg 17a links
Arnhem


Volgende evenement