Welkom op onze website.

Deze site geeft U een inleiding naar het Apostolische werk in Nederland.

Wij hopen hiermee een bijdrage te mogen leveren aan de geloofsvreugde van allen die zich met de Algemene Kerk verbonden voelen.

Een overdenking beluisteren van de afgelopen periode is mogelijk via de pagina Overdenkingen.

Vanwege de zomervakantie worden de overdenkingen van zondag 02-08 en 09-08 later geplaatst. Wij wensen iedereen Gods zegen en indien van toepassing een fijne vakantie toe!

De bediening van de HAZK Filadelfia


RSS Tekst van de dag

  • maandag 10 augustus 2020 - 2 Timoteus 3:16-17
    Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. -- 2 Timoteus 3:16-17

Eredienst op Zondag

Onze eredienst vindt plaats elke zondag om 10.00 uur.
(Open rond 09:30 uur)

Onze erediensten voor gemeenteleden zijn volgens de RIVM richtlijnen in aangepaste vorm gestart. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen, verzoeken wij u, indien u als gast wenst te komen, dit via het contact formulier met naam/telefoonnummer kenbaar te maken. Wij nemen dan contact met u op. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de maatregelen zoals deze door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Onze excuses voor het ongemak.

Hersteld Apostolische Zending Kerk
Filadelfia, Stam Juda
Amsterdamseweg 17a links
Arnhem

 


Volgende evenement